Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hayata geçirilen ve özel yetenekli öğrencileri yapay zeka teknolojileri alanında destekleyecek olan program, Türkiye’de bu bağlamda hazırlanan etkinlik temelli ilk program olma özelliğini taşıyor. Programda; yapay zekanın temelleri, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, doğal dil işleme, bulanık mantık, yapay zeka ve etik, proje geliştirme ve problem çözme öğrenme alanlarına ilişkin içeriklerden oluşan 35 farklı etkinlik yer alıyor.

Program kapsamındaki etkinlikleri desteklemek amacıyla oluşturulan dijital materyaller de öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulurken etkinlikler yoluyla, yapay zekanın dört temel çalışma alanına yönelik bilgi ve becerilerin, sınıf düzeyleri ve yaşlarına uygun şekilde öğrencilere kazandırılması hedefleniyor.

Bilim ve Sanat Merkezleri Yapay Zeka Uygulamaları Atölye Programı kitabına, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.