Yayımlanan Tebliğle; engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 TL, grup eğitimi için aylık 678 TL olarak belirlendi.