Okulun A Blok yarı karkas zemin ve birinci katlarında toplam 940 m2 ile B Blok yığma tek katında 450 m2 güçlendirme ve onarım yapılmasına ilişkin ihale için teklifler, 5 Nisan 2023 saat 10:00’a kadar, sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden verilecek.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak. Yer tesliminden itibaren 120 takvim gününde de tamamlanması istenen işin ihale dokümanına, yine EKAP üzerinden ulaşılabilecek.