Alınan karara göre; öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların Türkçe ve matematik dersleri ile lise 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin ikinci yazılı sınavları, ülke genelinde ortak sınav olarak düzenlenecek.

Bakanlığın internet sitesinden de paylaşılan sınav takvimi doğrultusunda; 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için ortak sınav 26 Aralık 2023 Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için ortak sınav da 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek ve sınav, okul tarafından gerçekleştirilecek. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.

Ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak. Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içinde telafi değerlendirmeleri yapılacak ancak gerek ülke geneli gerekse il ve ilçe geneli ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması, okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacak. Ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek olan ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları düzenlenecek.