Bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış olan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere gerçekleştirilecek. Sınava; mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek olan adayların yanı sıra, serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ve/veya not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar katılabilecekler.

Evrakların 19 Aralık 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderileceği sınava girecek adaylar, Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 23 Aralık 2022 Cuma gününe kadar duyurulacak ve sınav, 7 Ocak 2023 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum şeklinde yapılacak.

İlana ilişkin detaylı bilgiye Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221208-4-4.pdf linki üzerinden ulaşılabilecek.