İlgili Sınav Yönetmeliği doğrultusunda; bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları Serbest Meslek Mensupluğu Sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı yapılacak. Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar ile serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar, tezkiye varakası ve uygulama tezleri gibi koşulları sağlayarak 14 Nisan 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler.

Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavlarına katılacak adaylarda ise Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun mühendis veya yüksek mühendis unvanına sahip olmak, Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak ve en az 10 yıl süreli çalışma hayatına sahip olmak gibi şartlar aranacak. Başvuru için istenen evrakların 10 Nisan 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilmesi gerekecek.

Her iki ilanda duyurulan sınavlar, her uzmanlık alanında tek oturum şeklinde olmak üzere 6 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da yapılacak. İlana ilişkin detaylı bilgiye Resmi Gazetenin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.