Yapılan değişiklikle Yönetmeliğin dayanak maddesinde yer alan ve diğer maddelerinde atıf yapılan mevzuat güncellenirken, dayanak maddesinde Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yer verildi. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’te yapılan değişiklikle olimpiyatlarda derece yapan milli sporcular arasından sınavsız olarak öğretmenliğe atanabileceklerin kapsamı genişletildiğinden, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği de bu doğrultuda değiştirildi.

Öğretmenlik için aranan şartları taşımaları kaydıyla, milli sporculardan; Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda, milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz/kış gençlik olimpiyat oyunlarında, Universiad ve Akdeniz Oyunları’nda olimpik branşlarda, Deaflimpik Oyunları’nda ferdi veya takım müsabakalarında ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girenler ile Olimpiyat Oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az 10 kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlara, Beden Eğitimi Öğretmenliği kadrolarına aday öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunabilme hakkı tanındı.

Öğretmenlerin hizmet puanı hesaplanmasında; özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak geçirdiği sürelerin, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanında geçirilmiş sayılmasına yönelik düzenleme yapıldı.