İlçemiz sınırları içerisinde esnaf ve vatandaşların ellerinde bulunan mekanik teraziler ve pazarcılık yapan esnafın ellerinde bulunan elektronik ve mekanik terazilerin, üzerinde 2022 ve öncesi yıllara ait muayene damgası bulunanların, 2024 yılında muayene ve damgasını yapılması için 02.01.2024 tarihinden 29.02.2024 tarihine kadar beyannamelerini Akşehir Belediyesi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna vermeleri gerekiyor. Beyanname karşılığında ilgililere muayene gününü bildirir müracaat kâğıdı verilecektir.

3516 sayılı ölçüler ve ayar kanununun 15. Maddesi uyarınca, verilen zaman süresi içerisinde beyannamelerini vermeyen, damga müddetini geçiren, ayarı bozuk ölçü ve ölçü aleti kullananlar hakkında çeşitli para cezaları öngörülmektedir.