Bakanlığın resmi internet sitesinde yar verilen duyuruya göre; kırtasiye malzemeleri, çocuk ayakkabıları, okul kıyafetleri ve çantalarına yönelik olarak gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde, kullanımı yasaklanmış kimyasallar ve çocukların fiziki olarak zarar görebilecekleri kısımlar akredite laboratuvar testleriyle inceleniyor.

Bakanlık tarafından güvensiz bulunan ürünlerin bilgileri, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacak. Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlanırken imalatçı ve ithalatçı firmalarına idari para cezası uygulanacak. Güvensiz bulunan ürünlerin “sağlığa zararlı madde içermez” gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda, Bakanlık bünyesinde bulunan Reklam Kurulu’nca inceleme başlatılacak.

Ürün Satın Alınırken Nelere Dikkat Edilmeli

*Öncelikle satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmeli, ambalajları ve üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı ve kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir.

*Kırtasiye ürünlerinde; imalatçı/ithalatçı açık isminin ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Markası ve modeli belli olmayan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunmayan ürünler satın alınmamalıdır. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır. Boya malzemelerinde, oyuncak görünümlü silgilerde, kalemtıraşlarda, oyun hamurlarında ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.

*Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde; ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir.

Tüketiciler, güvenli olduğundan şüphe duydukları ürünleri “ALO 175 Tüketici Danışma Hattı”, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)” ve Ticaret Bakanlığı’nın web sayfası üzerinden ihbar ve şikayet mekanizmalarını kullanarak bildirebilirler.