Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Konya Şube Başkanı Bahattin Ertuğrul’un “Milli Eğitimi Kim Yönetiyor?” başlıklı basın açıklaması şöyle:                                 

“2023-2024 Eğitim Öğretim Yılına başladığımız bu günlerde; eğitimde yanlı-yandaş uygulamaların artarak devam ettiğini görmekteyiz. İktidar eliyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her türlü kurumda yönetici atamalarının çoğunda veya görevden almada “liyakatin değil biatın” esas alındığı gerçeği karşımızda duvar gibi duruyor. Bu da yetmiyor, kendileri gibi düşünmeyen eğitim emekçilerine uydurma suçlar oluşturularak disiplin cezaları uygulanıyor. Bütün bunların biate göre görevlendirilmiş olan bazı okul müdürleri eliyle yapıldığı veya yaptırıldığı açık olarak görünmektedir. Bu bazı okul müdürleri, bazen de bu müdürlerden destek alan müdür yardımcıları kendilerini okulların sahibi gibi görmekte ve öğretmenlere, çalışanlara her türlü baskıyı yapmaktadırlar. Üzerlerindeki baskı ve yıldırma çabalarına rağmen, bazı öğretmenler bu tür yöneticilerin usulsüzlüklerini Milli Eğitim Müdürlüklerine ve bazen de Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirmekte ve haklarında soruşturmalar yürütülmektedir. Ancak bazen de bu tür yöneticiler yaptıkları usulsüzlükler ayyuka çıksa dahi ısrarla görevde tutulmaktadır.

Bunun son örneği; Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi Okul Müdürü Mahmut Yaman’dır. Hakkında soruşturma açılıp, yürütülen soruşturmada aleyhindeki tespitler gereği disiplin cezası ile birlikte görevden alınması dahi teklif edilen soruşturma raporunun gereği ısrarla yapılmamaktadır. Mahmut Yaman hakkında disiplin ve idari işlemlerin yapılmasını “hangi güçler” engellemektedir? Daha önce de karşılaşılan buna benzer durumlarda korumaya alınan yöneticilerin arkasında “kimler ve hangi yapılanmalar” vardır? Okul yöneticilerinin disiplin işlemlerine “siyasiler” ve “bir sendika” mı karar vermektedir? İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Valilikler ve Kaymakamlıklar, siyasiler ve bir sendika karşısında aciz mi kalmaktadırlar?

Eğitim-İş olarak; “Başta Konya Valiliği olmak üzere, Akşehir Kaymakamlığı’ndan, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden bu konudaki yasal işlemlerin derhal yapılmasını ve Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi’nde huzurun sağlanmasını bekliyoruz.”

Akşehir Kaymakamlığı’nın 28.03.2023 tarih ve73265187 onay numarasıyla açılan soruşturmada müfettişlerin hazırladığı rapora göre;

1) Okul-Aile Birliği genel kurul toplantı ve gündeminin duyurulması, gelirlerinin harcanması vb. iş ve işlemlerinin mevzuat doğrultusunda yürütülmediği,

2) Onur Kurulu iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yapılmadığı,

3) Okulda ücretli deneme sınavının zorunlu olarak yapıldığı ortaya konularak getirilen idari teklifte;

“Bozulduğu görülen okul ikliminin yeniden düzelebilmesi ve eğitim öğretim ortamının yeniden böyle nitelikli bir okulda (proje okulu) olması gereken niteliğe kavuşturulması yoluyla kamunun yararının tesisi amacıyla; dosya kapsamında karşılıklı şikayetleşmeler ve husumetin öne çıkan isimleri olduğu Okul Müdürü Mahmut Yaman ve Biyoloji Öğretmeni Ayşe Özkan’ın görev yerlerinin kadroları ile birlikte değiştirilmesinin uygun olacağı görülmüştür.” denilmiştir.

Eğitim-İş olarak tüm yetkililere soruyoruz!

Aynı soruşturmanın sonucunda adı geçen okulda görevli bir öğretmenimize yer değişikliği cezası uygulanırken Mahmut Yaman’ın halen aynı okulda müdürlüğe devam etmesi idari basiretsizlik midir yoksa siyasilerin ya da herkesin malumu bir sendikanın ne olursa olsun kendinden olanı koruma çabası mıdır?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan “Tüm yurttaşlar kanun önünde eşittir.” temel hukuk kuralının ne yazık ki sadece Anayasa metninde kaldığına; eşitliğin, sendikal ve siyasi kayırmacılık ile yandaşlara karşı korumacı davranışlarla çiğnendiğine ve yok edildiğine tanık olmaktayız.

Bilimsel, laik, çağdaş ve demokratik eğitim için çalışan tüm eğitimcilerimizin, yetersiz yöneticiler tarafından baskı altına alınmasına karşı her türlü yasal ve hukuki yollara başvurulacaktır.

Yukarıda sözü edilen müdürle ilgili disiplin cezasının ve idari işlemlerin derhal yerine getirilmesi, görevini hakkıyla yapan öğretmenleri baskı altına alan yöneticilerin korunması ve desteklenmesine hiçbir “erdemli” yöneticinin izin vermemesi, okullarımızın kaos ortamına sokulmaması ve her türlü işlemin tarafsızlık ilkesine bağlı olarak yürütülmesi bu ülkede adaletin hala var olduğunun önemli bir işareti olacaktır.”

Basın açıklamasına ilişkin olarak görüşünü aldığımız Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu konuda yetkinin kendilerinde değil Milli Eğitim Bakanlığı’nda olduğunu belirtti.