Bakanlığın resmi internet sitesinde yer verilen bilgiye göre; öğretmenlerin gözünden eğitimin bugünü ile geleceğinin yine öğretmenlerin fikirleri yönünde masaya yatırılacağı sempozyum, öğretmenlerin eğitim öğretim sürecindeki rolünü ve geleceğe dair beklentilerini daha iyi anlamak için önemli olanaklar sunacak.

Bakanlığa bağlı yurt içi ve yurt dışında görev yapan öğretmenler ile Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenler; sempozyumda sunum yapmak üzere, 9-20 Ekim 2023 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler. Belirlenen bilimsel kriterlere göre alan uzmanları tarafından değerlendirilecek olan başvurular; “Öğretmenlik ve Mesleki Gelişim”, “Eğitimde Kültürel Miras ve Değerler Eğitimi”, “Eğitim ve Öğretim Süreci”, “Teknolojik Gelişmelerin Eğitime Etkisi”, “Eğitimde Kapsayıcılık ve Rehberlik”, “Yurt Dışı Türk Okulları ve Milletlerarası Okullar” ve “Eğitimde Paydaşların Rolü ve Katılımı” temalarına ilişkin olacak.

Sempozyumda sunum yapan öğretmenlere sunum sertifikası verilirken sunulan bildiriler kayıt altına alınarak Bakanlığın ilgili çevrim içi platformlarında erişime açılacak ve kitap haline de getirilecek.