Bakanlığın resmi internet sitesinde ter alan açıklamaya göre; 4 bölümden oluşan rehber kitabın birinci bölümünde, öğretim programı okuryazarlığının ne anlama geldiği ve neden önemli olduğu, ikinci bölümünde farklı program türleri olan “eğitim programı”, “öğretim programı”, “ders planı” ve “örtük program” kavramları açıklanıyor. Üçüncü bölümde öğretim programlarının felsefi, toplumsal, psikolojik ve tarihî temelleri açıklanıyor; bu açıklamalar güncel öğretim programlarından alıntılarla desteklenerek öğretim programlarının temellerinin mevcut öğretim programlarına yansımaları gösterilirken dördüncü bölümde ise öğretim programlarının hedef, içerik, öğrenme öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme gibi ögeleri açıklanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde; “Dersler işlenirken öğretmenlerimizin, konuların kazanımlarını sadece bilgi düzeyinde değil aynı zamanda uygulama, analiz, sentez, değerlendirme düzeylerini de ele alarak işlemeleri, öğrencilerimizin dersi daha iyi kavramalarını sağlayacak. Bu ders anlatım sürecinde hazırladığımız Öğretim Programı Okuryazarlığı Öğretmen Rehber Kitabı ile öğretmenlerimize rehberlik ederek ülke genelinde de bir öğretim birliği oluşturmayı, benzer ders uygulamalarının gerçekleşmesini sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.