Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Akşehir Temsilciliği tarafından bildirildiğine göre; taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla sendikalar tarafından alınan ortak karar doğrultusunda, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince Akşehir’de de sendikaya üye öğretmenler, 1 günlük iş bırakma eylemi yapacaklar.

Sendikaların talepleri; Kariyer Basamakları Sınavının iptal edilmesi, sendikalar ve öğretmenlerin de görüşleri alınarak yeni bir meslek kanununun düzenlenmesi, eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmesi, vergi dilimi düzenlemesi ve öğrencilerin eğitim, barınma ve beslenme haklarının devlet güvencesine alınarak kamusal eğitimin sağlanması şeklinde sıralanıyor.