Halkın temel sorununu oluşturan ve toplumun tüm kesimlerini etkileyen enflasyondaki artışı her ay düzenli olarak yürüttüğü araştırma sonuçları üzerinden kamuoyu ile paylaşan TÜRK-İŞ tarafından, Eylül ayında Ankara örnek alınarak yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden Açlık Sınırı 13 bin 334 lira oldu.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden Yoksulluk Sınırı 43 bin 434 liraya ulaşırken Ağustos ayında 15 bin 813 lira olarak kaydedilen bekar bir çalışanın Yaşama Maliyeti ise Eylül ayında bin 523 lira artışla 17 bin 336 liraya yükseldi.