Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan 75 personele, İş Güvenliği Uzmanı Halil İbrahim Şahin tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda 2 ayrı grup olarak verildi.

Eğitimde, şu konular ele alındı;

Genel Konular (Çalışma Mevzuatı, Yasal Hak ve Sorumluluklar, iş yeri temizliği ve Düzeni, iş kazası ve meslek hastalığının hukuki sonuçları), sağlık konuları (meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıklardan korunma yolları, Biyolojik ve Psikolojik risk etmenleri, ilkyardım ve tütün ürünlerinin zararları ve Teknik Konular (Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektriğin tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma yolları, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş güvenliği kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma) olmak üzere 3 başlıktaki konular anlatıldı.