İdarenin ihtiyacı doğrultusunda ve iş bitim tarihine kadar idarenin talebi çerçevesinde peyderpey teslim edilmek üzere 300 bin kg medikal gaz alımına yönelik olan ihale için son teklif verme tarihi 9 Mart 2023 saat 10:30 olup ihale dokümanına, EKAP https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ üzerinden ulaşılabilecek. İhale için teklifler, yine EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlanarak gönderilecek.