Haziran ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şöyle;

Belediyeye ait Şehri Beyza İç ve Dış Ticaret A.Ş’nin Yönetim ve Denetim Kurullarının oluşturulmasına dair ( Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait) teklif, Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ile farklı kişilerle hisseli olan taşınmazların hisse satışı, Tipi Mahallesi, 822 ada, 210 parsel ve 822 ada, 211 parsel nolu taşınmazların satışı, Doğrugöz Mahallesi, 176 ada, 10 parsel taşınmazın 2. Katının Kütüphane olarak Tarık Buğra Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne tahsisi, Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait tüm taşınmazların satışı, trampası, kat karşılığı olarak devredilmesi ve tüm taşınmazların 10 yıla kadar kiralanması için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait) teklifler, Yarenler Mahallesi, 804 ada, 23 numaralı parselde yer alan parka Şehit Uzman Çavuş Selçuk Özer isminin verilmesi, Kileci Mahallesi, 216 ada, 3 parsel ve Seyran Mahallesi, 217 ada, 4, 19, 20 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Karabulut Mahallesi, 132 ada, 2 parsel numaralı taşınmazda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde yeni yapılacak yapıların otopark ihtiyacının çözümü ile ilgi karar alınmasına dair (İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait) teklifler ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü birimlerinin oluşturulması ve kadro ihdası ve Dolu ve boş kadro değişikliğine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait) teklifler.

Editör: Pervasız Web