Aralık ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şöyle;

Kuruçay Mahallesi, 129 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan tescil dışı alanın konu olduğu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine itiraz, Kileci Mahallesi, 234 ada, 2 nolu parselin konu olduğu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz Kuşcu Mahallesi, 847 ada, 4 ve 6 Parsellerde imar plan değişiklik çalışmaları başlatılmasına, imar plan değişiklikleri onaylanıp yürürlüğe girene kadar İmar Durum Belgesi ve Yapı Ruhsatı işlemlerinin durdurulmasına dair teklifin (İmar ve Şehircilik Müd. ne ait) teklifler.

 Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere; 1 adet karla mücadele paketli araç, 1 adet dorse ve 1 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı alımlarına dair (Destek Hizmetleri Müd.ne ait) teklif.

İstasyon Mahallesi, 951 ada, 6 parsel; Yarenler Mahallesi, 1441 ada, 136 parsel; Altunkalem Mahallesi, 576 ada, 1 parsel ve Ucuzluk Mahallesi, 1624 ada, 1 parselde GSM Baz İstasyonu kurulması ve Mülkiyeti Akşehir Belediyesi ve farklı kişilerle müşterek olan taşınmazların hisse satışına dair (Emlak ve İstimlak Müd.ne ait) teklifler.

Ülkemizde ve yurt dışında başarılar elde edecek sporculara ödül verilmesi ve Akşehir Belediyesi ve Konya’da faaliyet gösteren Hayat, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı ile “Hayat Çocuk Terapi Okulu Projesi’nin yapılmasına dair (Kültür ve Sosyal İşl. Müd.ne ait) tekliflerin görüşülmesi.

Editör: Haber Merkezi