Şubat ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şöyle;

Taşıt Bakım Onarım ve İş Makinası Onarım giderleri bütçe tertibinde bulunan ödeneklerin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçe tertibine aktarılmasına dair (Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait) teklif.

Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ile farklı kişilerle hisseli olan taşınmazların hisse satışına dair (Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait) teklif.         

Teleskopik Hidrolik Bomlu Kurtarıcı Vinçin ortak hizmet projesi kapsamında kullanılmak üzere Akşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası ile protokol yapılmasına dair (Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait) teklif.

Selçuk ve Meydan Mahallesinde bulunan muhtelif parsellerde hazırlanan Revizyon Uygulama İmar Planı, Akşehir Uygulama imar plan notlarında Uygulama İmar Plan değişikliği ve Doğrugöz Mahallesi, 211 ada, 170 parsel ve çevresinde yer alan alanda Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait) tekliflerin görüşülmesi.