Bakanlığın resmi internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılan Genelgede; aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15 Şubat 2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakkedişlerin 11 Şubat 2023 tarihinde ödeneceği, kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağı bilgisine yer verildi.