MEB Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu’nun, Bakanlığın resmi internet sitesinden de paylaşılan açıklamasına göre; lise öğrencilerine akademik derslerin yanı sıra “program dışı etkinlikler” kapsamında bazı beceriler kazandırılması amacıyla üç farklı kurumdan kurs alabilecekleri yeni bir çalışma başlatıldı. Lise öğrencileri, ilk olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün e-yaygın sisteminden ilgi ve ihtiyaçlarına göre çok sayıda kurslardan istediklerini gönüllü olarak seçebilecekler. Öğrenciler ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi’nin uzaktan eğitim modülleri içinde yer alan paket beceri kurslarına katılabilecek, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün hazırlığını yaptığı uygulama ile teorik kısmının uzaktan, uygulama kısmının ise yüz yüze olacağı paket beceri kurslardan seçim yapabilecekler.

Öğrencilere, 9'uncu sınıftan mezuniyetlerine kadar geçen süreçte 40 saatlik sosyal sorumluluk görevi de getirildi. Bu uygulamada öğrenci; kütüphanede nöbet tutma, öğrenci arkadaşına kitap tanıtma, okulun bir bölümünde bir sorumluluğu kabullenerek bir hizmet yapma, bir arkadaşına yabancı dil, matematik gibi derslerinde yardımcı olma gibi bazı uygulamalara katılacak. Okullara, sosyal sorumluluk programı yürüten hem resmi hem sivil toplum kuruluşlarıyla da yapabilecekleri sosyal sorumluluklara yönelik alan açılacak. Öğrenciler, okulun denetiminde ve izin verilecek ortamlarda sosyal sorumluluk programına katılacaklar.

Sosyal sorumluluk uygulamaları, başlangıçta gönüllülük esaslı ancak zamanla kültür oturduğunda her öğrencinin zorunlu olarak yapacağı bir uygulamaya dönüştürülecek. Öğrencilerin bu çalışmalara katılım durumları, ilgili resmi kurum, kuruluş ve yetkili merciler tarafından belgelendirilecek. Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalar ve diğer faaliyetler, puanla değerlendirilmeyecek ancak sertifikalar okul yönetimince öğrencinin e-Portfolyosuna işlenecek.