Konuya ilişkin açıklamada; protokolü imzalanan proje kapsamında, Akşehir ve bölgede bulunan yerleşim yerlerinde dağıtım şebekesi rehabilitasyonu, su rezervuarı inşaatı, su temini ve yeni su şebeke hattı gibi geniş kapsamlı bir çalışma yürütüleceği bilgisine yer verildi.

Sürdürülebilir bir su şebekesi ile Akşehirlilere daha sağlıklı su hizmeti sunmak ve su sektöründe AB ve Türkiye kalite standartlarına ulaşmak için modern bir su yönetim sistemi kurmayı hedefleyen KOSKİ, yapılacak çalışmalarla mevcuttaki içme suyu temin sistemini rehabilite edecek. Ayrıca yeni su temin sistemi kurmak üzere gelir getirmeyen su oranlarını minimize edecek proje tesislerinin sürdürülebilir bir şekilde işlemesini sağlayacak.