Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), KOP Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı (KOP KIRSAL), KOP Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi (KOP HAYVANCILIK) ve KOP Tarımsal Araştırmalar Projesi (KOP TARIMSAL ARAŞTIRMALAR) kapsamında 2024 Yılı Mali Destek Çağrı Programını başlattı. Aralarında Konya’nın da bulunduğu 8 ilden oluşan KOP Bölgesindeki Valilikler, Kaymakamlıklar, Devlet Üniversiteleri başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kurumlarının başvurabileceği Çağrı Programında tarım ve hayvancılık projeleri için kayıtlar 26 Mayıs-20 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ve projeler yalnızca kurumun resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Tarım ve Hayvancılık Mali Desteklerinde en düşük limit 250 Bin TL, en yüksek limit ise 12 Milyon TL olacak.

Katma değeri yüksek faaliyetlere büyük önem verdiklerini ifade eden KOP İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu; KOP Proje Havuzu sistemi sayesinde proje yürütücüsü kurumlardan daha yenilikçi ve bölgenin ihtiyaçlarına dönük yatırım ve desteklemeleri kapsayan önemli proje teklifleri geldiğini belirtti. Temel amacın; kırsalda en ücra yerleşim yerlerine kadar ulaşmak, üretici ve hayvan refahının artırılmasına yönelik projeleri ön plana çıkarmak olduğuna vurgu yapan Karakoyunlu’nun verdiği bilgiye göre; KOP TEYAP kapsamında öncelikli faaliyetler, “Bitkisel üretimde toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim ve yayım” ile “Tarımda sürdürülebilirlik sağlanmasına yönelik eğitim ve yayım” olacak. Örgütlü yapıdaki projelerde eş finansman katkı payı yüzde 10’lara kadar çekilebilecek.

Proje tekliflerinde; Bahçe Bitkileri, Örtü Altı Sebzecilik, Küçükbaş Hayvancılık, Serbest Sistem Kanatlı Hayvancılık, Arıcılık, Organik ve İyi Tarım, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Örgüt Yapısının Güçlendirilmesi, Ürün Dağıtım Kanalları ve İşleme Tesisleri ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyetler alanlarındaki projeler değerlendirilecek. Hayvancılık projelerindeki üst limit 8 Milyon TL olurken eş finansman desteği örgütlü yapıya sahip projelerde yüzde 20’lere kadar düşebilecek. Konya kapalı havzasında alternatif ürün araştırmaları ile obruk oluşumunun azaltılması ve engellenmesine yönelik projeleri de içerecek olan tarımsal araştırma projelerine de 3,5 Milyon TL’ye kadar destek verilecek.