KOSKİ’nin resmi internet sitesinden de kamuoyu ile paylaşılan yeni tarifeye göre; Akşehir’in de aralarında bulunduğu 9 ilçede aylık 15 m3’e kadar olan kullanımlarda suyun m3 fiyatı KDV hariç 9,25 TL, 16 m3 ve üzeri için 14,56 TL olurken Çeltik, Doğanhisar, Ilgın, Tuzlukçu ve Yunak’ta aylık 15 m3’e kadar 7,56 TL ve 16 m3 ve üzeri için de 12,84 TL şeklinde belirlendi.

Aylık 15 m3’e kadar kullanımlarda KDV hariç fiyat merkez ilçelerde 12,70 TL, beldelerde 6,25 TL ve kırsal köylerde 3,18 TL, 16 m3 ve üzeri kullanımlarda ise merkez ilçelerde 18,03 TL, beldelerde 9,80 TL ve kırsal köylerde 6,73 TL olarak açıklandı.

Atıksu bedeli, su birim fiyatının yüzde 50’si, Arıtma tesisi bulunan işletmeler için ise yüzde 25’i olarak uygulanıyor. Su Tarifesinde KDV oranı yüzde 1, Atıksu Tarifesinde yüzde 8 olurken, kademe belirlenmesinde ve indirim oranlarında aşağıdaki özellikler dikkate alınıyor:

*Ailede yaşayan hane halkı sayısı 6 kişi ve üzeri olan abonelerde, 1. kademe 0-20 m3 şeklinde ve Elektronik Kartlı Sayaçlı abonelerde ise Su Tarifesinin 1. kademesi uygulanıyor.

*Malul-gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ile şehit yakını sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış abonelere yüzde 75 oranında, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan abonelere (çözger raporu olanlar dahil) yüzde 50 oranında tenzilat uygulanıyor.