Kanalizasyon şebeke hatlarını yüksek basınç ve vakum özelliğine sahip özel araçlarla temizleyen KOSKİ ekipleri, temizlik çalışması yapılan şebekelerin içini ise kanal içi görüntüleme aracı ile görüntüleyerek; temizliğin tam yapılıp yapılmadığını ve ıslah gerektirip gerektirmediğini de kontrol ediyor.

Öte yandan Konya’nın düz bir arazi üzerinde bulunması ve şebeke eğimlerinin de az olması sebebiyle, özellikle yaz aylarında oluşan kötü kokular da yapılan temizlik çalışmaları sayesinde azaltılıyor. Yağışlı havalarda cadde ve sokaklarda biriken sulardan dolayı vatandaşların mağdur olmaması için rögar temizliklerini kombine türü kanal açma araçlarıyla gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu rögarlarının haznelerindeki ızgara ve ızgara bağlantı hatlarını basınçlı suyla temizleyerek, varsa tıkanıklıkları gideriyor.

Kanalizasyon Şebekesini Tıkayacak Maddeler Akışkanlığı Bozuyor

Yağmur suyu rögarlarının akışkanlığını bozacak taş, kum, çakıl, plastik malzeme gibi şebekelerin tıkanmasına neden olabilecek katı atıkların rögarlara ve kanalizasyona atılmaması gerekiyor. Yağmursuyu rögarlarının ve kanalizasyon şebekesinin uzun ömürlü ve daha sıhhatli çalışması; taşkınlar, geri tepmeler gibi olumsuzluklardan dolayı meydana gelebilecek olası mağduriyetlerin minimize edilmesi için vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri ve ALO 185 ihbar hattına bilgi vermeleri büyük önem arz ediyor.