Yönetmelik çerçevesinde; KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkartıldı. Söz konusu limit; Mikro Ölçekli İşletmelerde 5 milyon TL’ den 10 milyon TL’ ye, Küçük Ölçekli İşletmelerde 50 milyon TL’ den 100 milyon TL’ ye, Orta Ölçekli İşletmelerde 250 milyon TL’ den 500 milyon TL’ ye yükseltildi.

Ayrıca, bir işletmede çalışan sayısının hesaplanmasında, sadece hizmet akdi ile çalıştırılanların dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapıldı. KOBİ beyanının geçerlilik tarihi; Gelir Vergisi mükellefleri için Mart ayı sonu, Kurumlar Vergisi mükellefleri için ise Nisan ayı sonu olarak belirlendi ve standart hale getirildi. İşletme türünün belirlenmesinde sadece sermaye oranının dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Tüm bu düzenlemeler sonucu KOBİ sınıflaması şu şekilde oluştu:

MİKRO İŞLETME: 10’dan az çalışan, yıllık net satış hasılatı/mali bilanço limiti 10 milyon TL.

KÜÇÜK İŞLETME: 50’den az çalışan, yıllık net satış hasılatı/mali bilanço limiti 100 milyon TL.

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME: 250’den az çalışan, yıllık net satış hasılatı/mali bilanço limiti 500 milyon TL.