Karara göre; bitkisel ürün sigortasında, dolu riski tarife fiyatında toplam 134, üründe yüzde 5 ila yüzde 15 indirim yapıldı. Buğday ürünü tarife fiyatında yüzde 6 indirime gidildi. Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda uygulanan çift poliçe indirimi yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi.

Ağaç sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem de ürün poliçesi olan parsellerde yüzde 5 “ağaç çift poliçe indirimi” uygulamasının yanı sıra kiraz ve vişnede teminat başlangıcı “ilk çiçeklenme” evresinden “beyaz tomurcuk” evresine getirildi.

Enginarda (sebze) don riski isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta kapsamına alınırken, kavun ve karpuzda, fide döneminde yeniden ekim-dikime neden olacak don riski hasarı ile örtü altı üretimde alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerin de fide döneminde yeniden ekim-dikime neden olacak don riski hasarı ve alçak tünellerde “yaban domuzu zararı” riski teminat kapsamına alındı.

Kivi, erik ve kayısıdaki müşterek sigorta oranlarında yüzde 5 ila yüzde 10 arasında indirimler yapıldı. Sera sigortasında, örtü onarım masrafı tutarı 250 liradan bin liraya yükseltildi. Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamındaki jeotermal kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim uygulaması başlatıldı.

Hayvanlara İlişkin Hayat Sigortalarında İndirim

Büyükbaş hayvan hayat sigortasında, tarife fiyatında süt sığırlarında yüzde 6, besi sığırlarında yüze 5 indirime gidildi, yüzde 15 olan yavru atma bedeli yüzde 20’ye çıkarıldı. “Terör, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri” teminatı için yüzde 5 olan muafiyet oranı kaldırıldı. Yenilenebilir enerji kaynağı aktif biyogaz enerjisi üretimi yapan ve risk inceleme sonucuna göre kullandığı tespit edilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri için yüzde 5 indirim uygulaması getirildi.

Küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamında ek hastalıklar, uçurumdan yuvarlanma, kurt parçalaması gibi hasarlar için müşterek sigorta oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye, kümes hayvanları hayat yüzde 20 olan müşterek sigorta yüzde 10’a düşürüldü ve geniş kapsamlı tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı. Su ürünleri hayat sigortasında da tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim kararı alındı. Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve su ürünleri hayat sigortasında “terör, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri” teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak teminat kapsamına dahil edildi.

İndirimler Yeniden Düzenlendi

Tüm branşlarda, kadın çiftçi indirimi yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarıldı. Genç çiftçi indiriminde genç çiftçi yaş sınırı 30’dan 40’a yükseltildi. Tüm sigorta branşlarında ilk defa yüzde 5 “şehit yakını ve gazi” indirimi getirildi.

Yayımlanan Karara göre; yapılan düzenlemeler, tarım sigortaları branşlarına ait genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında uygulanacak. Karar, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.