Bakanlığın resmi internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Sektörel Su Tahsis Planları (SSTP) 6 havzada tamamlanırken, 11 havzada da hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda her bir alt havzada içme ve kullanma suyu, çevresel su ihtiyacı, tarım, hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliği, sanayi, enerji, madencilik ve havzaya özgü diğer sektörler için su tahsis planlaması yapılıyor ve tüm sektörlere optimum su kullanımı önerileri getiriliyor.

Hazırlanan planlar ile su miktarı, su kaynaklarının doğru kullanılması, çiftçilerin ve gıda sanayisinin ihtiyaçları göz önüne alınarak ürün deseninin belirlenmesi, suyu kullanan sektörler arasında adil ve dengeli su paylaşımının sağlanması, az su ile maksimum gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Kuraklık Yönetim Planları kapsamında da havzanın özellikleri dikkate alınarak, az su tüketen bitkilerin ekilmesine öncelik verilecek. Su tüketiminin en fazla olduğu ve olası kuraklık koşullarından da en çok etkilenmesi beklenen tarım sektörüne yönelik olarak optimum bitki deseni ve sulama planlaması yapılacak. Havzanın kuraklık analizleri, mevcut ve gelecek su potansiyeli tespiti yapılarak tarım, içme suyu, sanayi, ekosistem, turizm sektörlerine kuraklığın etkileri belirlenip; bitki paterni değişikliği, sulama sistemlerinin modernizasyonu, alternatif su kaynaklarına yönelim vb. çözümler sağlanacak.

“Doğru planlama, doğru zamanlama”

Hali hazırda 15 havzada tamamlanan ve 2’si güncelleme olmak üzere 12 havzada da çalışmaların sürdüğü bu planlar ile muhtemel kuraklık risklerinin olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirileceği belirtilirken, Bakanlığın planlama çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan üreticiler ise konunun özellikle Konya Ovası için büyük önem taşıdığını hatırlatıyorlar.

Konya Ovası’nda yapılan sulu tarımın, toplam su kaynaklarından alınan payın çok üzerinde olduğuna dikkat çeken üreticiler, her planlamanın önemli ve değerli olduğunu belirtirken, görüşlerini; “Sorunların belirlenmesi ve çözümlerin hayata geçirilmesinde yaşanan gecikmelerin maliyeti oldukça yüksek. Bir süre önce başlayan ve mesafe alınan çalışmalar keşke çok daha önce başlatılsaydı. Doğru planlamalar, zamanında yapılmaları durumunda beklenen yararı sağlar. Tarım ülkemiz için stratejik sektördür.” şeklinde aktarıyorlar.