Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın konuya ilişkin paylaşımında; çağrıların içeriği, başvuru koşulları ve sürelerine ilişkin bilgi aktarımında bulunuldu. Buna göre; ana faaliyet kodu NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde yer alan küçük ve orta ölçekli işletme olmak, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı, çalışan sayısı 10-249 kişi arasında küçük ve orta ölçekli işletme olmak, 2021 yılında bilanço esasına göre defter tutmuş olmak ile 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannameleri onaylı olmak, başvuru koşulları arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz Salı günü başlayan ve 11 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek olan başvuru sürecinde sunulacak proje konuları, şu başlıklardan oluşuyor:

*Üretimde verimlilik artırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi.

*Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması.

*Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması.

*Ölçüm-Analiz altyapısının iyileştirilmesi.

Destek Üst Limitinin; 200 bin lirası geri ödemesiz, 1 milyon 300 bin lirası geri ödemeli olmak üzere toplam 1,5 milyon lira olduğu çağrıda Desteklenecek Proje Giderleri ve özel şartları; Personel Giderleri 200 bin liraya kadar geri ödemesiz, Makine Teçhizat Giderleri 1 milyon 200 bin liraya kadar geri ödemeli, Yazılım Giderleri 300 bin liraya kadar geri ödemeli, Hizmet Alım Giderleri 200 bin liraya kadar geri ödemeli şeklinde sıralanıyor.