6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildi.

Amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı yüzde 48 olarak belirlendi. Bugün itibariyle yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

Editör: Pervasız Web