Bakanlığın resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılan bilgiye göre; bir dönemi çadır kampında 4 gün, diğer kamplarda 6 gün olan kamplara katılım ücretsiz olup katılacakların ulaşım dahil tüm ihtiyaçları Bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları süresince ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecek. Çadır kampına katılmaya hak kazananlar ulaşımlarını kendileri sağlayacak olup, ulaşım ücretleri yine Bakanlık tarafından karşılanacak.

Başvurular on-line olarak yapılırken bu olanağı olmayan gençler, kendilerine en yakın gençlik merkezlerine gitmeleri durumunda başvuruları görevlilerce aynı sistem üzerinden yapılabilecek. Kamp başvurularının değerlendirilmesinde; aile aylık net geliri asgari ücretin altında olanlara, Gençlik Merkezlerine üye olanlara, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, kamplara katılmak amacıyla üç yıl başvurduğu halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara öncelik tanınacak. Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurmaları halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecek.

Yaz dönemi gençlik kamplarına katılacaklarda aranacak yaş şartları ise şöyle:

*Mavi (Deniz) kamplara: 12-13 yaş grubu (2010-2011 doğumlu erkek), 14-15 yaş grubu (2009-2008 doğumlu erkek), 12-13 yaş grubu (2010-2011 doğumlu kız), 14-15 yaş grubu (2009-2008 doğumlu kız)

*Yeşil (doğa) kamplara: 16-17 yaş grubu (2007-2006 doğumlu erkek), 18-22 yaş grubu (2005-2001 tarihleri arası doğumlu erkek), 23-25 yaş grubu (2000-1998 tarihleri arası doğumlu erkek), 16-17 yaş grubu (2007-2006 doğumlu kız), 18-22 yaş grubu (2005-2001 tarihleri arası doğumlu kız), 23-25 yaş grubu (2000-1998 tarihleri arası doğumlu kız)

*Çadır kamplarına: 18-22 yaş grubu (2005-2001 tarihleri arası doğumlu erkek), 18-22 yaş grubu (2005-2001 tarihleri arası doğumlu kız), 23-25 yaş grubu (2000-1998 tarihleri arası doğumlu erkek), 23-25 yaş grubu (2000-1998 tarihleri arası doğumlu kız)