Dini literatürde “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kadir suresi bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Kadir suresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrail yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hakim olur. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir. (el-Muvaṭṭa’, İʿtikaf, 15)

Kadir gecesinin ibadetle değerlendirilmesi büyük bir kazançtır. Bu gecede yapılan ibadet bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Bu geceye mahsus bir ibadet yoktur. Bu gecede yapılacak olan, Kur’an okumak, namaz kılmak, dua etmek, günahlardan tevbe ve istiğfar etmektir. Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede en azından bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur.

Bu gece ile ilgili olarak Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Teravih, 2)

Hz. Aişe (ra.), Peygamberimize sordu: “Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim?” Peygamberimiz; “Allah’ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin beni de affeyle, diye dua et.” buyurdu. (Tirmizi, Da’avat, 84)

2023 yılında 17 Nisan Pazartesi gününe denk gelen Kadir gecesi için Peygamber Efendimiz (SAV); “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız.” (Buhari, Leyletü`l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) buyurmuştur.

Kadir gecemiz mübarek olsun, Rabbim bu gecede yapacağımız dualarımızı kabul eylesin, günahlarımızı affetsin, maddi ve manevi sıkıntılarımızı gidersin, Rabbim Kadir gecesini hakkıyla idrak edenlerden eylesin inşaallah. Amin.