Seydişehir Gökhüyük ve Kavakköy, Çumra Büyükaşlama, Derebucak Uğurlu, Karapınar Zafer ve Ilgın Çavuşçu ile Tuzlukçu'da 2 ayrı alan olmak üzere; devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 5 Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı, 1 Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı, 1 Jeotermal Kaynak ve Mineralli Su Arama ve 1 Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı toplam 8 sahaya yönelik ihaleler, 24 Ağustos 2023 tarihinde Açık Teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

İstekliler ihale şartnamesini, mesai saatleri içerisinde Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nde görebilecek ve ücretsiz olarak temin edebilecekler.