Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği 1839 yılı ile Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi’nin (Askeri Kolluk Tüzüğü) yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü birleştirilerek, 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma’nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

İlk Jandarma okulları 1904 yılında Selanik’te Jandarma Zabitan ve Posta Kumandanları Mektebi ve Efrad-ı Cedide Mektebi olarak faaliyete geçmiştir. İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinden hemen sonra, Rumeli’de gösterdiği başarılı faaliyetler ışığında Harbiye Nezareti’ne bağlanan teşkilat, “Umum Jandarma Kumandanlığı” adını almıştır.

Jandarma birlikleri, 1914-1918 tarihleri arasındaki Birinci Dünya Savaşı ile 1919-1922 tarihleri arasındaki Milli Mücadele Dönemi’nde hem asayiş ve emniyet görevlerini sürdürmüşler hem de birçok cephede, teşkilatın kuruluş amacındaki işlevine uygun, ordunun bir parçası olarak ülke savunmasında aktif rol almışlardır. 1918 yılında Jandarma teşkilatında yeni bir düzenleme yapılmış; Sabit Jandarma Bölge Müfettişlikleri ve İl Jandarma Alay Komutanlıkları yeniden teşkilatlandırılmış, Seyyar Jandarma Birlikleri güçlendirilmiş, Jandarma Alay Mektepleri kurulmuştur.

Cumhuriyetin ilan edilmesinden kısa süre sonra ortaya çıkan rejim karşıtı ayaklanmalar sırasında Jandarma teşkilatı Cumhuriyetin yılmaz savunuculuğunu üstlenmiş ve seyyar müfrezeleriyle isyan girişimlerinin bastırılmasında aktif rol almıştır.

1936 yılında Jandarma Subay Sınıf Okulu kurulmuş, 1937 yılında “Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi” yürürlüğe girmiş, 1966-1967 yıllarında kurulmaya başlanan Jandarma Komando birlikleri 976 personel ile katıldıkları Kıbrıs Barış Harekatı’nda 13 şehit vermiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı, 2016 yılında İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştır. Suçla ve terörle mücadelede üzerine düşen görevi başarıyla yerine getiren Jandarmamız, doğal afetlerde de vatandaşların yanında olmayı sürdürmektedir.

Pervasız Gazetesi olarak; görevleri başında yaşamını yitirerek şehit olan her kademeden Jandarma Teşkilatı mensubunu rahmetle, gazileri minnetle anıyor ve Jandarma Genel Komutanlığı’mızın tüm mensuplarına esenlikler diliyoruz.