Yolun düşmesin bana

Düşmesin gölgen yere

Kirpiğin üşümesin

Her yanın yara, bere

***

MUHTAR DEDİĞİN BÖYLE OLUR MUHTAR DEDİĞİN BÖYLE OLUR

Güle bakar, gülemezsin

Diken batar, kanamazsın

Menzile varamazsın

Düştün, kalktın kaç kere

***

Yüzünün aynası göle

Bir kanadın göğe değsin

Başın omzuna düşmesin

Islığın vursun nefesine

-dumanın tütsün göğsünde-

-ağıt yakmasınlar sana

ardından bakıp kalmasınlar-.