Ormanlar, bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağıdır. Ekolojik dengenin sağlanmasında önemli bir yere sahip olan ormanlarımız, birçok canlı türünün doğal yaşam alanını oluşturmaktadır. Erozyonu önleyen, sel felaketlerinin önüne geçen, yer altı su kaynaklarımızı besleyen, doğal dengeyi sağlayan ormanlarımızın korunması ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle dünyamızı daha yaşanabilir kılmak ve gelecek nesillere temiz, sağlıklı bir dünya bırakabilmek için ormanlarımızı korumalı, yeni yeni yeşil alanlar oluşturmalı, ağacın ve ormanların öneminin bilincinde olmalıyız.

Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras, yaşanabilecek bir ortam hazırlamak ve korumaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, ormanların korunduğu ve çoğaldığı daha yeşil bir dünya dileğiyle, Orman Haftası’nı kutluyor; yeşili ve ağacı korumak adına uğraş veren her bir vatandaşımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum”