Meclisin artırdığı yeni tarifeye göre işte yeni inşaat ve iskan ruhsatları için ödenecek harçlar;

176 m2’lik toplam 20 daire için ödenecek inşaat ruhsatı harcı 340,000. -TL., iskan ruhsatı harcı 113.522.-TL.

176 m2’lik bir dairenin inşaat ruhsatı harcı 17.000.- TL., iskan ruhsatı harcı 5,676. - TL.

150 m2’lik toplam 10 daire için ödenecek inşaat ruhsatı harcı 147,592. -TL., iskan ruhsatı harcı 52.620.-TL.

150 m2’lik bir dairenin inşaat ruhsatı harcı 14.759.- TL., iskan ruhsatı harcı 5,260. - TL.

Bu görüşmeler sırasında inşaat işiyle uğraşan bazı belediye meclisi üyeleri söz alarak bu zammın çok olduğunu ve indirilmesi gerektiğini savunsalar da hesaplama işini kavrayamadıklarından geri adım atmak zorunda kaldılar.

Belediye Başkanı A. Nuri Köksal söz alan meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında, bu artışın sizin inşaat maliyetinizin binde 5-6 gibi bir rakama tekamül ettiğini, büyütülecek bir durum olmadığını söyledi.

2024 Yılı için Akşehir Belediyesinde İmar Müdürlüğü ile ilgili işlerdeki güncel zamlı fiyat listesi de şöyle belirlendi:

1-İmar Planı Değişikliği Kontrol Ücreti ve İmar Planı Notu Değişikliği/İlavesi Kontrol Ücreti (Madde Başına); 25.000,00 TL.

2-Arsa Satışı Depozito Ücreti (Satış İşleminden Vazgeçilmesi Durumunda Ücret İade Edilmez) Taşınmazın Emlak Rayiç Bedelinin %1'i Eklenir.) 2.050,00 TL.

3-İlave ve Mevzii (İlk Defa İmara Açılan) İmar Planı Kontrol Ücreti (Konut)(M2 ile Çarpılır); 200,00 TL.

4-İlave ve Mevzii (İlk Defa İmara Açılan) İmar Planı Kontrol Ücreti (Konut Dişi) (M2 ile Çarpılır) 500,00 TL.

5-İmar Durum Belgesi Ücreti Taşınmazın Emlak Rayiç Bedelinin %0.1'i Eklenir. (Başvuru Sırasında Ücret Yatırılacaktır) 1.500,00 TL.

6-İhdas Dosyası Hazırlama Ücreti Taşınmazın Emlak Rayiç Bedelinin %1'i Eklenir. (İhdas İşleminin Belediye Tarafından Yapıldığı Durumlarda Ücret Alınır. Ücret Yatırılmadan İşleme Başlanmaz.) 9.000. TL.’ye

HARİTA KONTROL ÜCRETLERİ

1-Asansör Tescil Ücreti: 1.500,00 TL.

2-Su Basman Vizesi (Blok): 1.500,00 TL.

3-İmar Paftası Çoğaltma Ücreti (Kağıt Ortamında Pafta Başına Halihazır Haritasıyla Birlikte): 1.000,00 TL.

3-Sayısal İmar Paftası Ücreti (Pafta Başına Halihazır Haritasıyla Birlikte): 3.000,00 TL.

4-Yerleşim Haritası Çoğaltma Ücreti 1/12000 Ölçekli (Siyah Beyaz): 520,00 TL.

5-Yerleşim Haritası Çoğaltma Ücreti 1/12000 Ölçekli (Renkli): 1.300,00 TL.

6-Yerleşim Haritası Çoğaltma Ücreti 1/7500 Ölçekli (Siyah Beyaz): 1.100,00 TL.

7-Yerleşim Haritası Çoğaltma Ücreti 1/7500 Ölçekli (Renkli): 2.805,00 TL.

8-Sayisal Yerleşim Haritası: 6.700,00 TL.

9-Arazi Mevcut Durum Kontrol Ücreti: 1.500,00 TL.

10-İş Deneyim Belgesi Başvuru Düzenleme Ücreti: 7.560,00 TL.

11-Yapı Ruhsatı-Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenleme Ücreti: 5.000,00 TL.

12-Yapı Ruhsatı Düzenleme Ücreti (Tadilat-İsim Değişikliği-Yenileme-Yeniden-İstinat ve Bahçe Duvarı): 3.000,00 TL.

13-Yıkım Ruhsatı-Yanan ve Yıkılan Bina Formu Düzenleme Ücreti: 3.000,00 TL.

14-Kat İrtifakı-Kat Mülkiyeti Projesi Onay Ücreti

Her Bağımsız Bölüm İçin Konutlarda: 1.000,00 TL., Diğerlerinde: 2.000,00 TL.

15-İşyeri Teslim Tutanağı Onay Ücreti: 2.000,00 TL.

16-Yapı Ruhsat Tabelası Reklam Ücreti: 2.000,00 TL.       

17-Şerhin Terkine İlişkin İşlem Ücreti: 1.000,00 TL.