Akşehir'deki İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin faaliyetleri, bu alandaki çabalara güzel bir örnek teşkil ediyor. Özellikle öğretmenlerin bu eğitimlere katılımı ve ardından öğrencilere bu bilgilerin aktarılması, toplumun genel sağlık bilincini artırmaya ve acil durumlarda etkili müdahalelerin yapılmasına büyük katkı sağlıyor.

Kursların kısıtlı sayıda kursiyere verilmesi ve uygulamalı olması kursun daha verimli geçmesine ve eğitime olan ilginin artmasına katkı sağlıyor. Eğitim önce teorik sonra uygulamalı olarak gösterildikten sonra sınav sonunda başarı elde eden öğretmenler ilk yardım sertifikası almaya hak kazanıyor.

Eğitimi tamamlayan öğretmenlerin ilk yardım bilgileri ile birlikte solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şok, bilinç durumu bozukları, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması, kırık, çıkık, burkulma, donma, zehirlenme, böcek sokması, boğulma gibi günlük yaşantının bir parçası olan ve, öngörülemeyen vakalar hakkında bilgiler içeriyor. Bu konularda yaşanan sıkıntılı durumlarda ilk yardım eğitimi almış öğretmenlerin hızlı bir şekilde müdahale etmesi, okulların çok daha sağlıklı ve güvenli ortamlara dönüşmesine katkı sağlıyor.