Odanın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada; ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemlerin 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olduğu ve aletlerin periyodik muayeneye tabii tutuldukları hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Periyodik muayene için müracaat edilmeyen ve kullanılmasına devam edilen tartı aletleri, muayenesiz ve damgasız tartı aleti kullananlara 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. maddesi hükümlerine göre idari para cezası uygulanır ve eksiklikleri 30 gün içerisinde giderilmeyen tartı aletlerine el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince tartı aletlerinde ciddi bir denetim planlanmakta olup tartı aleti kullanıcılarının mağdur olmamaları için tartı aletlerini iki yılda bir aşağıda belirtilen mercilere muayene ettirmelerine azami dikkat etmeleri gerekmektedir.

2021 yılı damgalı olan tartı aletleri sahipleri ise 2023 yılı Şubat ayı son gününe (1 Ocak-28 Şubat 2023 başvuru dönemi) kadar ilgili mercilere müracaat etmeleri halinde hiçbir cezaya maruz kalmadan tartı aletlerini kullanmaya devam edeceklerdir.

TSE’ye müracaat edilmesi gereken ölçü aletleri; 2 bin kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile hassas kütle ölçüleri ve 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri olup Yetkili Muayene Servislerine (YMS) müracaat edilmesi gereken tartı aletleri ise birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (Kuyumcu, Gümüşçü ve Eczanede kullanılan teraziler), tartım kapasitesi 2 bin kg’a kadar olan üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri (Market, kasap, manav, çiğköfteci vb. kullanılan teraziler) ve otomatik tartı aletleridir.

Belediye Grup Merkezi Ölçü Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gereken ölçü aletleri de; belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2 bin kg ve altında olan üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile yay ve elektronik tertibatı bulunmayan, tartım kapasitesi 2 bin kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden Masa Terazisi, Asma Terazi, Tek Kollu Kantarlar ve İbreli Teraziler şeklinde sıralanmaktadır.

Yapılacak denetimler neticesinde periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara, damga süresi geçmiş, damgası kopmuş, bozulmuş, tip onayı olmayan “alım satım işlerinde kullanılamaz” ibareli terazileri alım satım işlerinde kullanan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcılarına, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre değişen oranlarda idari para cezası uygulanacaktır.”