​2022 Yılı Tarımsal Desteklemeleri kapsamında; Katı Organik-Organomineral Gübre Desteklemesi ile Küçük Aile İşletme Desteklemesi icmalleri, destekleme bilgilerinin kontrol edilebilmesi için 19 Şubat 2023 Pazar gününe kadar askıda kalacak.

 Konuya ilişkin detaylı bilgiye https://konya.tarimorman.gov.tr/ linkinden de ulaşılabiliyor.