Bakanlığın resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılan bilgiye göre; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle açık öğretim liselerine geçişlerin belli şartlara bağlanmasının ardından tam zamanlı kurslara gitmek isteyen 12. sınıf öğrencileri için bazı özel okullarda “hayalet sınıflar” kurulduğu, bu sınıflara kaydolan öğrenci velilerinden yüksek ücretler istendiği, öğrencilerin devamsız oldukları halde bu sınıflara gelmiş gibi gösterildikleri şeklindeki ihbar ve duyumlar üzerine Bakanlık, hayalet sınıflarda “sahte diploma” verme hazırlığı yapan özel okullarla ilgili olarak harekete geçti. e-Okul sistemi üzerinde Eylül ayı itibarıyla resmi okullardan özel okullara geçiş yapan öğrencilerin verileri analiz edilerek bu konuda belli tespitler yapılırken MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı da harekete geçirilerek genel bir denetim kararı alındı. Ayrıca 81 il valiliğine, okul bazlı inceleme yapılması için yazı gönderildi.

Açıklamaya göre; incelemelerde ortaya çıkan tespitler doğrultusunda gerekli yasal işlemler uygulanacak. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, mevzuata aykırı fiilin işlendiği özel okulların kurum açma izni ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Özel okul sahiplerine de brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası verilecek.