Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından, morfin oranları ve diğer kalite kıstasları çerçevesinde tespit edilen 2023 yılı haşhaş kapsülü alım fiyatı; geleneksel üretim için kilo başına 9 TL, TMO tarafından ıslah edilerek ekim dönemi öncesi üreticilere dağıtımı yapılan tohumluklar kullanılarak üretilen ve morfin oranı yüzde 0,60 ve üzerinde olduğu tespit edilen kapsüller için ise kademeli olarak kilo başına 17,50 TL olarak ilan edildi.