Bakanlığın resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılan duyuruya göre; ürün kontrolleri, risk analizleri çerçevesinde hazırlanan aylık denetim planları, tüketici şikayetleri ve diğer bildirimler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. “Güvensiz Ürüne Sıfır Tolerans” ilkesiyle hareket eden yetkililer tarafından sürdürülen denetimlerde ürünler, Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirildikten sonra hazırlanan teknik mevzuattaki ölçütlere göre yetkilendirilmiş laboratuvarlarda inceleniyor. Denetimlerde; ürünlerin içermesi muhtemel zararlı kimyasalların tespitine yönelik analizler yapılırken fiziksel olarak kaza ve yaralanmalara sebebiyet verebilecek küçük parça, sivri uç gibi kısımlar test ediliyor ve kullanım talimatı, etiket bilgileri, uyarı ve işaretlemeler kontrol ediliyor.

Denetimler sonucunda mevzuata uygun olmayan ürünlere piyasaya arzın yasaklanması, toplatma, bertaraf ve ayrıca idari para cezası yaptırımları uygulanıyor. Bu ürünlere ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla da tüketicilerle paylaşılıyor. Bu çerçevede, 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle toplam 940 parti ürünün denetlenmesi sonucunda ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Duyuruda ayrıca; tüketicilerin güvensiz olduğundan şüphelendikleri ürünlerle ilgili Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı’nın web sayfası üzerinden ihbar ve şikayet mekanizmalarını kullanarak bildirimde bulunmaları istendi.