Mayıs ayı toplantısında; Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Akşehir Belediyesi arasında “Toplum Tabanlı Kanser Tarama İşbirliği Protokolü” yapılmasına dair teklif ile 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşülecek. Belediyeye ait, ekonomik ömrünü doldurmuş 2 iş makinasının satışı ile Kozağaç Mahallesi’nde 3 adaya isabet eden alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği de toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Gündemin diğer 4 maddesini oluşturan ve tümü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait olan teklifler ise şöyle sıralanıyor:

*Selçuk Mahallesi’nde bulunan ve 15/16 hissesi Belediye adına kayıtlı olan taşınmazın, 1/16 hissesinin satın alınması.

*Mülkiyeti Belediyeye ait farklı kişilerle hisseli olan taşınmazların, diğer maliklerine satışı.

*Mülkiyeti Belediyeye ait olup kullanımı farklı kamu kurumlarındaki taşınmazlar ile Yeni Mahalle, Altunkalem Mahallesi ve Çamlı Mahallesi’nde bulunan Maliye Hazinesine ait taşınmazların takas edilmesi.

*Reis Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Belediyeye ait olan içme suyu amaçlı sondaj kuyusu ve isale hatlarının, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (KOSKİ) tahsisi.