Hayatının her döneminde, Türk milletinin refahı ve ümmetin bütünlüğü için zalimlere karşı, Müslümanların ve Mazlumların hukukunu koruyacak bir birliğin oluşması için çalışmış ve bu amaçla da ilk fırsatta D-8 projesini kurmuştu. Aktif hale getirmek için de çok büyük emekler sarf etmişti.

Her fırsatta İslam dünyası birlik olmaz ise, emperyalistlere kolay lokma olacağını anlattı.

İslam Ortak Pazarı dedi!

İslam Nato'su dedi!

İslam Ortak Para Birimi dedi!

Bunlar gerçekleşmez ise, ülkelerin sömürülmekten ve mazlum ülkelerin işgallerden kurtulamayacağını bıkıp usanmadan söyledi.

Önceleri hayal kuruyor diyenler, hafife almaya çalışanlar yetkiyi eline alınca, harekete geçtiğini gören sömürge devletleri ve rantçı tayfa, onu engellemek için türlü türlü bahaneler üretmeye başladılar.

Erbakan önceki devlet büyükleri gibi, İlâ-yı kelimetullah yolunda Rıza-yı İlâhîye uğruna mücadele ettiğinin bilincindeydi. Ve batının geçmişte kurduğu oyunları, sinsice böl parçala yönet anlayışını terk etmediğini ve etmeyeceğini çok iyi biliyordu.

Müslümanların, Yahudi veya Hristiyanlar gibi yaşamadıkça onlardan asla razı olmayacaklarını ve onların birbirinin dostu olduğunun farkındaydı.

Ömrü Siyonizm’in kötülüğünü anlatmakla, Kudüs'ü ve Aksa'yı özgür kılmanın hayalleriyle hep bu yolda mücadele ederek geçti. Bu uğurda nice bedeller ödedi, ötekileştirildi, örselendi hapse atıldı ama o yine de davasından ödün vermedi.

Vefat ettiğinde geriye tertemiz bir siyasi üslup, bol miktarda siyasetçi ve o gün için aklımızın almadığı ama bugün hayata geçen bir çok savunma sistemi projelerini bırakarak gitti.

Rahmetli Necmettin Erbakan hocamız yaşasaydı, Türkiye'de İdealleri ile gerçekler arasında sıkışan gençlere şu tavsiyeleri vermeye devam edecekti.

Sevgili gençler ilim ve bilgiye her zaman önem verin.

Sorunlarınızı doğru şekilde anlatmanız halinde, farklı çözüm yolları bulunacağından emin olun.

İslam'ın değerlerine inanan gençler olarak, özgüvenli olmakla birlikte ideallerinize sadık kalın.

Fakat bu özgüven, diğer insanların hakkına ve hukukuna saygı göstermek noktasında kesinlikle aşırılığa kaçmasın!

İdealleriniz için mücadele ederken, adaleti ve insafı elden bırakmayın!

Büyük ideallerin gerçekleşmesi zaman alabilir, süreç içersinde sabırlı olun ve asla pes etmeyin! Bu ideallerin gerçekleşmesi için, toplumun diğer kesimleriyle ve yetkililerle işbirliği yaparak ortak hedefler belirlenmesine özen gösterin.

İslam bireyleri toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik eder. Dolayısıyla toplum yararına çalışırken, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarınızı yerine getirmekten geri durmayın.

İdealleriniz ve hedefleriniz doğrultusunda hareket ederken, dürüst ve şeffaf olmaya özen gösterin. Kararlarınızı ve eylemlerinizi açıkça ortaya koyarak, güvenilirliğinizi artırın.

Bolca okumak, İslam'ın da teşvik ettiği bir değerdir. Kendinizi sürekli geliştirmek için, eğitim fırsatlarından yararlanın ve bilgi birikiminizi artırarak, çevrenizde en donanımlı kişilerden olmaya gayret edin.

Farklı düşüncelere ve yaşam biçimlerine karşı hoşgörülü olun.

İslami yaşam tarzını yayarken, karşınızdakilerin farklılıklarına hoşgörüyle davranarak saygı gösterin.

İdealleriniz doğrultusunda ilerlerken iyimser olmaya özen gösterin.

Zorluklarla karşılaşmış olsanız da, inancınızı ve motivasyonunuzu kaybetmeyin.

Değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek için yenilikleri takip edin ve kendinizi sürekli güncelleyerek geliştirin. Bu doğrultuda hareket ederken, sorumluluk almaktan kaçmayın.

Bulunduğunuz toplumun refahını artırmak ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için, üzerinize düşen maddi ve manevi sorumlulukları yerine getirin.

Rahmetli Erbakan hocamızın tavsiyeleri, gençlerin İslami değerlere bağlı kalarak ideallerine ulaşmalarına ve topluma faydalı bireyler olmalarına yardımcı olacağı kanaatiyle.

Sevgili gençler ümitvar olun ve yeise düşmeyin!

Tarihi ile müsemma olan bu asil millet, daha nice Erbakanlar yetiştirecektir.