İlgili Yönergede belirtildiği üzere, Kur’an Kurslarında öğretici ihtiyacının öncelikle kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanması esas olup ihtiyacın karşılanamaması durumunda geçici veya vekil öğretici görevlendirilebileceği hatırlatılan duyuruya göre; bu şekilde görevlendirilenler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde uygulanacak ders ve ek ders saatlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın ilgili hükümlerine göre çalıştırılıyorlar. 

Hafızlık ve Hafızlık Eğitimi Destek Programı başvuru şartları ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak, İmam-Hatip Lisesi, Ön lisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak, Kur’an Kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak, 2020 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak (Yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, 60 ve altı müracaatlar da kabul edilecektir.) ve Hafız olmak şeklinde sıralanıyor.

Başvurular 28 Şubat 2023 Salı gününe kadar İlçe Müftülüğüne şahsen yapılacak olup sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 1 Mart 2023 saat 09:00’da Müftülük Hizmet binasında hazır bulunacaklar. Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek.