İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamaya göre; bu kolaylıktan, yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı depremden etkilenen illerimizde olan vatandaşlarımız yararlanabilecek ve
kendileri ile velisi ya da vasisi oldukları aile bireyleri için geçici kimlik belgesini barkodlu alabilecekler.

Bu uygulama çerçevesinde e-Devlet’ten alınan barkodlu geçici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartları alınıncaya kadar 3 ay süreyle geçerli olacak.