Fakülte Dekanı Prof. Dr. Süleyman Neşeli’nin ev sahipliğinde ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken ile Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir’in katılımıyla fakülte binasında gerçekleştirilen toplantıda; Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mucuk, Yunak Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kadir Öztaş, Akşehir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Soykan Uysal ve Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Sekreteri Özden Gülal ile Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Akademik Personeli de hazır bulundu.

Dekan Neşeli’nin, akademik ve idari faaliyetlere ilişkin sunumunun ardından, akademik aşama kaydeden öğretim üyeleri için Biniş Giyme Töreni düzenlenerek Akademik Başarı Belgesi takdimi yapıldı.