Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlığın resmi internet sitesinden de paylaşılan bilgiye göre; sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayıp evde eğitim hizmetinden yararlanacak öğrencilerin işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir madde, düzenlemeye eklendi. Bu kapsamda, “en az biri, ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından” düzenlenmiş sağlık kurulu raporu yerine sadece sağlık kurulu raporu alan öğrenciler, evde eğitim hizmeti alabilecekler. Ayrıca, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapmaya başlayan “fizyoterapist” tanımının eklendiği yeni düzenlemeyle fizyoterapistlerin özel eğitim değerlendirme kurulu üyesi olabilmesine ilişkin bir hüküm getirildi.

Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan kayıt yaşı ile ilgili hükümlerle uyumluluğun sağlanması amacıyla özel eğitim öğrencilerinin okul öncesine ve birinci sınıfa kayıt yaşı ile ilgili maddede de düzenleme yapıldı. Buna göre; bu öğrencilerin kayıtlarının yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibariyle 69, 70 ve 71 aylık olanların velilerinin yazılı talebiyle, 71 ayını tamamlamış ve 79 aydan gün almamış olanların velilerinin yazılı talebi ve “özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” doğrultusunda ilkokula başlamaya hazır olmadığı değerlendirildiği takdirde okul öncesi eğitime 1 yıl daha devamları sağlanacak.

e-Okul Sistemi üzerinden ilkokula kaydı yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar, il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile okul öncesi eğitim kurumunda eğitimlerini sürdürecekler.