Müzeler Günü olması nedeniyle 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü Müdürlüğe bağlı tüm Müzeler saat 21:00’e kadar açık olacağını belirten Çavdar açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Dünya kültür mirasının korunması ve Müzeciliğin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs "Müzeler Günü" olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizde aynı amaçla 1982 yılından itibaren her yıl "Müzeler Haftası Kutlama Yönergesi" hükümleri kapsamında 18-24 Mayıs tarihleri arasında Bakanlığımız bünyesinde düzenlenen "Müzeler Haftası" etkinlikleri, “Müzeler Günü" nü tüm dünya ülkeleri ile birlikte eş zamanlı olarak kutlamak amacıyla değiştirilmiş ve UNESCO tarafından tüm dünyada "Müzeler Günü" olarak kutlanan 18 Mayıs günü, 2011 yılından itibaren ülkemizde de "Müzeler Günü" olarak kutlanılmaya başlanmıştır. ICOM Milletlerarası Müzeler Konseyince 2024 yılı için ana tema “Müzelerde Eğitim ve Araştırma” olarak belirlenmiştir. Müzeler, toplumun geçmişini yansıtan ve bugünün gelecek için korunduğu kurumlardır. Günümüz müzeleri, toplumun geçmişini yansıtan ve geleceğini biçimleyen, öğeleri araştıran – toplayan, koruyan, sergileyen, belgeleyen, yaşatan ve yaygın eğitim kurumları olarak, öncelikle toplumun geçmiş değerlerinin korunmasını sağlar. Yine bu birikimi sergiler, açıklarken insanlığın oluşmuş ve oluşmaktaki düşünce gücüne ışık tutar.   Tarihsel dokuları ve müzeler şehirlerin kültürel değerlerini tanıtan teşhir mekânlarıdır. Tarihsel dokusunu korumayan ve müzesi olmayan bir toplum, tarihle bağlarını koparmış, köküne ve kimliğine sahip çıkmayan bir toplum demektir.

Hafta nedeniyle amacımız; Yeryüzündeki eserlerin, yarıya yakın kısmına sahip Anadolu’muzdaki, kültür varlıklarımızı korumak, gelecek kuşaklara aktarabilmek için gerekli çalışmaları yapmak, müze ve eserlerimize halkımızı yakın kılmak, ulusumuzun kültür ve tarih bilgisini artırmak, bu değerlerimizi sevdirip sahip çıkılmasını sağlamaktır.

Toplumda koruma bilincinin gelişmesi kültür bilincinin yaygınlaşması ile paralel gitmektedir. Kültür bilinci kavramı; bireyin, insanlığın ve üyesi bulunduğu milletin tarihsel süreç içinde ürettiği kültürel değerleri öğrenmesi, kavraması, bu bilgileri kendisi ve çevresini tanımada kullanabilmesi ve yeniden yaratması anlamını içerir. Bu, kültür varlıklarına saygıyı ve koruma bilincini de beraberinde getirir. Yani her vatandaş, çevresinde bulunan kültür varlıklarını görmeli, tanımalı ve onlarla bir etkileşim içinde olmalıdır. Burada öncü güç müzelerdir.

Bu çaba ile bu yılda ilçemizde, Müzeler Günü 17 Mayıs tarihinde kutlanılacaktır. Tüm yıl boyunca, ilçemizdeki Batı Cephesi Karargâhı Müzesi, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ve Taş Eserler Müzesi ücretsiz olarak gezilebilmektedir.

Bu yıl kutlama etkinliklerimiz çerçevesinde 17 Mayıs Cuma Günü Taş Eserler Müzemizde Ressam Revasiye ŞEN ALOĞLU’nun “İz Bırakanlar” Adlı kişisel resim sergisi, Ney Dinletisi, Kokteyl,

“Müzeler Yoluyla Eğitim” kapsamında, 22.05.2024 tarihinde, Müdürlüğümüzdeki konferans salonunda Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu, Turist Rehberliği Öğrencilerine, Müdürlüğümüz uzmanları tarafından “Kültür Varlıklarımızın Tahribatı Ve Kaçakçılığının Önlenmesinde Halkın Rolü” adlı slaytla sunum,

İlçemizde bulunan Akşehir Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi’nde ilkokul öğrencilerimizle “Biri Arkeolog Mu Dedi?” kitabının dağıtımı ve okuma etkinliği,

Müzeler Günü kapsamında müzeye gelen ziyaretçilere rehberli gezi etkinlikleri gerçekleştirilecektir.  Ayrıca 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü Müdürlüğümüze bağlı tüm müzelerimiz saat 21.00’e kadar açık bulundurulacaktır. “

Editör: Pervasız Web